C&K BETON s.r.o.

Františka Diviše 944

104 00 Praha 10 - Uhříněves

IČ 24844152    DIČ CZ24844152

tel. 725 951 409

e-mail: prodej@cakbeton.cz


kontakt druhy_betonu cenik doprava
Druhy betonů
Nabídka betonů

Podkladové betony

Druhy betonů vybírejte vždy dle projektu – použité kamenivo do 16 mm

C-/5 (B7,5)

Pro obsyp jímek a plastových bazénů. Pro místa bez velkých pevnostních nároků, výplňový beton.

C 8/10 (B10)

Lehké, málo zatěžované stavební konstrukce, podezdívky, podkladový beton pro vnitřní podlahy a chodníčky.


Konstrukční betony

Druhy betonů vybírejte vždy dle projektu – použité kamenivo do 16 mm

C 12/15 (B15)

Konstrukční beton vhodný zejména pro zakládání budov typu RD do max. dvou podlaží a přízemních objektů. Jako podkladový beton vnitřních podlah a teras.

C 16/20 (B20)

Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených RD a objektů.

C 20/25 (B25)

Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opěrné zídky, balkony, terasy.

C 25/30 (B30)

Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opěrné zídky, balkony, terasy a pohledové betony.

C 30/37 (B35)

Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce – stropy, sloupy, opěrné zídky, přejezdové mostky, balkony, terasy a pohledové betony.

KSC I

Kamenivo zpevněné cementem, směs vhodná pro podkladní vrstvu pod vozovku. Vhodný jako výplňový beton.


Potěrové betony

Druhy betonů vybírejte vždy dle projektu – použité kamenivo do 4 mm

P 150

Vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy.

P 200

Vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy.

P 250

Pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů

P 300

Pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů

P 350

Pro vnitřní podlahy pod finální krytinu. Pro pohledové nepevnostní, krycí, nebo ochranné betony (stříšky plotů apod.)

P 400

Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony.

P 500

Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a velmi namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony.