BETONOVÉ SMĚSI
DRUH SMĚSI dle ČSN EN 206-1 Kč / m 3 Kč / m 3
bez DPH vč. DPH
B 7,5 1 380 Kč 1 669,80 Kč
B 10 1 440 Kč 1 742,40 Kč
B 13,5 1 540 Kč 1 863,40 Kč
B 15 C12/15 XO 1 650 Kč 1 996,50 Kč
B 20 C16/20 XO 1 750 Kč 2 117.50 Kč
B 25 C20/25 XO 1 825 Kč 2 208,25 Kč
B 30 C25/30 XO 1 920 Kč 2 323,20 Kč
B 35 C30/37 XO 2 080 Kč 2 516,80 Kč

Výše uvedené betonové směsi mícháme výhradně s kamenivem fr.8/16 bez příplatku, v konsistencích S1,S2,S3

MAZANINY
P 150 1 285 Kč 1 554,85 Kč
P 200 1 400 Kč 1 694,00 Kč
P 250 1 510 Kč 1 827,10 Kč
P 300 1 630 Kč 1 972,30 Kč
P 350 1 800 Kč 2 178,00 Kč
P 400 1 920 Kč 2 323,20 Kč
P 500 2 600 Kč 2 492,60 Kč
KSC I 1 280 Kč 1 548,80 Kč
KSC II 1 250 Kč 1 512,50 Kč