BETONOVÉ SMĚSI
DRUH SMĚSI dle ČSN EN 206-1 Kč / m 3 Kč / m 3 Příplatek v Kč/m3 za
použití kameniva fr.4/8
bez DPH vč. DPH bez DPH
B 7,5 1 200 Kč 1 452,00 Kč  150,00 Kč
B 10 1 270 Kč 1 536,70 Kč  150,00 Kč
B 13,5 1 390 Kč 1 681,90 Kč  150,00 Kč
B 15 C12/15 XO 1 490 Kč 1 802,90 Kč  150,00 Kč
B 20 C16/20 XO 1 560 Kč 1 887,60 Kč  150,00 Kč
B 25 C20/25 XO 1 660 Kč 2 008,60 Kč  150,00 Kč
B 30 C25/30 XO 1 790 Kč 2 165,90 Kč  150,00 Kč
B 35 C30/37 XO 1 970 Kč 2 383,70 Kč  150,00 Kč

Výše uvedené betonové směsi mícháme výhradně s kamenivem fr.8/16 bez příplatku, v konsistencích S1,S2,S3

MAZANINY
P 150 1 195 Kč 1 445,95 Kč
P 200 1 330 Kč 1 609,30 Kč
P 250 1 410 Kč 1 706,10 Kč
P 300 1 460 Kč 1 766,60 Kč
P 350 1 575 Kč 1 905,75 Kč
P 400 1 665 Kč 2 014,65 Kč
P 500 1 885 Kč 2 280,85 Kč
KSC I 1 090 Kč 1 318,90 Kč
KSC II 1 050 Kč 1 270,50 Kč