BETONOVÉ SMĚSI
DRUH SMĚSI dle ČSN EN 206-1 Kč / m 3 Kč / m 3 Příplatek v Kč/m3 za
použití kameniva fr.4/8
bez DPH vč. DPH bez DPH
B 7,5 1 200 Kč 1 452,00 Kč  150,00 Kč
B 10 1 270 Kč 1 536,70 Kč  150,00 Kč
B 13,5 1 320 Kč 1 597,20 Kč  150,00 Kč
B 15 C12/15 XO 1 440 Kč 1 742,40 Kč  150,00 Kč
B 20 C16/20 XO 1 490 Kč 1 802,90 Kč  150,00 Kč
B 25 C20/25 XO 1 660 Kč 2 008,60 Kč  150,00 Kč
B 30 C25/30 XO 1 790 Kč 2 165,90 Kč  150,00 Kč
B 35 C30/37 XO 1 970 Kč 2 383,70 Kč  150,00 Kč

Výše uvedené betonové směsi mícháme výhradně s kamenivem fr.8/16 bez příplatku, v konsistencích S1,S2,S3

MAZANINY
P 150 1 195 Kč 1 445,95 Kč
P 200 1 280 Kč 1 548,80 Kč
P 250 1 360 Kč 1 645,60 Kč
P 300 1 410 Kč 1 706,10 Kč
P 350 1 525 Kč 1 845,25 Kč
P 400 1 615 Kč 1 954,15 Kč
P 500 1 835 Kč 2 220,35 Kč
KSC I 1 060 Kč 1 282,60 Kč
KSC II 1 020 Kč 1 234,20 Kč