BETONOVÉ SMĚSI
DRUH SMĚSI dle ČSN EN 206-1 Kč / m 3 Kč / m 3 Příplatek v Kč/m3 za
použití kameniva fr.4/8
bez DPH vč. DPH bez DPH
B 7,5 1 290 Kč 1 560.90 Kč  150,00 Kč
B 10 1 360 Kč 1 645,60 Kč  150,00 Kč
B 13,5 1 480 Kč 1 790,80 Kč  150,00 Kč
B 15 C12/15 XO 1 580 Kč 1 911,80 Kč  150,00 Kč
B 20 C16/20 XO 1 650 Kč 1 996,50 Kč  150,00 Kč
B 25 C20/25 XO 1 750 Kč 2 117,50 Kč  150,00 Kč
B 30 C25/30 XO 1 880 Kč 2 274,80 Kč  150,00 Kč
B 35 C30/37 XO 2 060 Kč 2 492,60 Kč  150,00 Kč

Výše uvedené betonové směsi mícháme výhradně s kamenivem fr.8/16 bez příplatku, v konsistencích S1,S2,S3

MAZANINY
P 150 1 285 Kč 1 554,85 Kč
P 200 1 420 Kč 1 718,20 Kč
P 250 1 500 Kč 1 815,00 Kč
P 300 1 550 Kč 1 875,50 Kč
P 350 1 665 Kč 2 014,65 Kč
P 400 1 755 Kč 2 123,55 Kč
P 500 1 975 Kč 2 389,75 Kč
KSC I 1 180 Kč 1 427,80 Kč
KSC II 1 140 Kč 1 379,40 Kč